Het BIT team Morgenstond bestaat uit vrijwilligers die affiniteit hebben met de wijk Morgenstond en die zich willen inzetten voor de doelstellingen van het Buurtinterventieteam. In 2003 zijn eerste stappen gezet en hebben rondetafelgesprekken plaats gevonden met de gemeente Den Haag. Ook zijn er vereiste cursussen gevolgd in 2003. In mei 2004 is BIT Morgenstond officieel opgericht. Hiermee waren wij het eerste BIT team van Den Haag. De deelnemers van het eerste uur hebben diverse cursussen gevolgd voordat het BIT de straat op mocht. Alle leden kregen op feestelijke wijze certificaten overhandigd door de toenmalige minister-president Jan-Peter Balkenende.

In de loop der jaren zijn de verschillende cursussen geprofessionaliseerd. De leden van het BIT krijgen nu regelmatig trainingen van gemeente, Eye4Safety en de politie. De verschillende trainingen die de BIT-leden hebben gevolgd zijn o.a.:

  • Omgaan met agressie
  • Observeren/signaleren
  • EHBO
  • Herkennen van hennepkwekerijen
  • Inbraakpreventie

Doelstelling
In 2003 is het BIT Morgenstond opgericht om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen.

Onze missie luidt als volgt:

Het Buurt Interventie Team heeft als doel om de wijk Morgenstond veilig, schoon en heel te houden.

Inbraakpreventie en voorlichting
Het BIT-team Morgenstond is sinds 2014 gecertificeerd als deskundig op gebied van woninginbraakpreventie. Op afspraak komen wij graag bij de bewoners van Morgenstond langs om te kijken of wij nog aanvullende tips kunnen geven om woninginbraak zoveel mogelijk te voorkomen. Wilt u extra informatie over preventiemaatregelen over woninginbraak, maak dan een afspraak via info@bitmorgenstond.nl

Klik hier om uw kennis te testen op het gebied van woninginbraakpreventie