Dinsdag 23 juli 2019 hebben een aantal BIT-leden in een groot deel van de wijk Morgenstond geflyerd. In principe is het flyeren i.h.k. van anti-inbraak tijdens de vakantieperiode, maar de BIT leden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om tegelijkertijd de flyers tegen de rattenoverlast mee te nemen. Donderdagavond 25 juli 2019 zullen de BIT leden tijdens de wijkloop, in een ander deel van Morgenstond flyeren.